Mình hay viết bài hoặc note lại ý tưởng trên giấy, nhưng vì mang ...

Read More