Mặt trái của thành công

[GHL #018] Mặt tối của thành công

0 Comments

GHL số 18 sẽ là câu chuyện ”lần đầu tôi kể” của Gary Halbert. Chúng ta đã quen thuộc với sự thành công của Gary thông qua các chia sẻ từ những letter trước đó,

Grabber

[GHL #017] Grabber

0 Comments

Từ letter này, mình sẽ dịch luôn từ bản gốc tiếng Anh, không dùng cách viết tóm tắt như trước nữa. Mình nhận thấy cái quan trọng ở đây là nắm bắt được cách diễn

Hãy bán thứ bạn yêu thích

[GHL #016] Hãy bán thứ mình thích

0 Comments

Letter này, Gary sẽ hướng dẫn chúng ta cách tìm ra thị trường để kinh doanh sản phẩm mà bạn thực sự yêu thích, thay vì phải cố gắng làm marketing và bán hàng cho