May 26

0 comments

Share


Tôi có rất nhiều tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực

Tôi mua rất nhiều sách để ở nhà

Tôi có trăm nghìn quyền ebook mà có lẽ đọc cả đời không khi nào hết.

Và bạn biết không? Có lẽ lượng consume của tôi chỉ khoảng 1% trên tổng số tài liệu mà tôi có.

Nghĩ đến đó, tôi đã không muốn nhận thêm bất kỳ tài liệu gì được chia sẻ trên các Facebook groups.

Có người share hàng tấn GB dữ liệu họ thu thập được.

Nhưng những người để lại email kia, tôi dám cá khi nhận được rồi, điều họ làm là cho ổ cứng bớt trống.

Chứ đâu có thời gian tiêu thụ hết mớ đấy.

Chưa kể tới việc, cũng không ứng dụng gì được.

Nếu bạn đọc hết, bạn lại không có thời gian để mà ứng dụng tất cả thứ đó.

Nếu đọc không hết, bạn lại cảm giác như việc đọc hết là 1 nghĩa vụ.

Đừng nhận, đừng để lại email làm gì nếu bạn không cần và không có thời gian để consume hết những thứ đó.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>