February 14

0 comments

Ebook The Anatomy of Humbug: How to think differently about Advertising của Paul Feldwick


Đọc Quảng cáo cấm nói láo của HCHP được cái hay là bác này recommend một số đầu sách kinh điển mà nhờ đó bác tổng hợp và viết ra sách, tất nhiên điều quan trọng là vận dụng các hiểu biết đó như thế nào.

Như thường lệ thì nghe tới đầu sách hay là mình lại táy máy tìm cho bằng được, một số tìm được trên mạng và tải về ngon, một số thì không tìm ra. May mắn là cũng vớ được quyển The Anatomy of Humbug: How to think differently about advertising.

Mình chưa đọc quyển này đâu, nhưng có thì share lên đây luôn, ai cần thì xem. Chưa rõ nội dung nên chưa tổng kết được. Bản pdf này mình convert từ file epub nên định dạng trang bìa ko được ngon, nhưng nội dung thì xem bình thường, không vấn đề gì.

Sách khá ngắn, hơn 100 trang, không biết bản mình có ở đây đầy đủ hok hay chỉ 1 phần.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>