August 4

1 comments

Ebook Lazy man’s way to rich của Joe Karbo

joe karbo, lazy man way to rich

Lazy man’s way to rich là quyển sách bán rất chạy của huyền thoại copywriter Joe Karbo. Mình may mắn xem được quyển này, bao gồm 2 phần.

Tải sách Lazy man way to rich - Joe Karbo
Tải sách Lazy man way to rich – Joe Karbo

Phần đầu là cách thức lazy way để bắt đầu công cuộc hoàn thành tất cả các ước muốn trong đời của bạn, phần này sẽ không chỉ ra bạn phải đầu tư tiền của hay bắt đầu việc kinh doanh gì cả, mà đa phần là thay đổi về mặt tư duy, tiềm thức.

Cách thức ra sao thì bạn nên xem để biết. Với mình thì có 2 công thức đáng ghi nhận là R.S.V.P và nguyên tắc Dyna / Psyc.

Phần 2 bàn chủ yếu về mô hình kinh doanh Direct Response / Direct Marketing, rất thịnh thời kỳ này (cùng thời Gary Halbert).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>