April 8

0 comments

Collection các tiêu đề khiến khách hàng không muốn bỏ qua (cập nhật đều đều)

content writing, Copywriting, headline, tiêu đề

Nếu viết lách (content writing hay copywriting) là công việc yêu thích của bạn, hẳn bạn sẽ phải biết một điều: Tiêu đề rất quan trọng tới hiệu quả của mọi nỗ lực bạn đã bỏ ra.

80% là con số mà người ta nói, và đồng tình với nhau về tầm quan trọng của tiêu đề. Nghĩa là gấp 4 lần so với các thành phần còn lại của content hay copy.

Câu hỏi: Bạn đã bỏ mấy lần công sức cho bộ phận quan trọng này?

Một trong những phương pháp bình dân để có thể tạo ra những tiêu đề hay đó là:

Thu thập, sưu tầm những tiêu đề hay (từ khắp mọi nơi)

Vậy nên bài viết này tôi sẽ đưa ra những bộ sưu tập tiêu đề mình đã thu thập suốt thời gian qua, vừa để là nơi tìm các ý tưởng cho tiêu đề, vừa là nơi tiếp tục cập nhật để bạn có quan tâm thì ghé qua.

  1. Unlock your inner man mode and become The Guy Girls Obsess Over
  2. 363 Dirty talk phrases to make any girl obsessed with doing anything you want
  3. Fluent English Speakers improve all of their skills
  4. If You Want To Be Rich, Stop Focusing On Your Salary (Do This Instead)
  5. Here’s What These 20 Millionaires Wish They Knew When They Were 20
  6. The Unforgettable Words a Millionaire Said That Changed My Life
  7. Earning Millions on YouTube Is So Easy, Children Are Doing It

…còn nữa

Nguồn: Coclac.net

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>