Ma trận của người trì hoãn

Ma trận của sự trì hoãn (P.3)

2 Comments

Hồi đó, nếu như bạn hỏi tôi rằng tôi có phải người trì hoã hay không thì dĩ nhiên là tôi có. Học sinh trung học thường được bảo về “chậm mà chắc” trong những

Cách đánh bại sự trì hoãn 4

Cách đánh bại sự trì hoãn (P.2)

0 Comments

Xem phần 1: Tại sao người trì hoãn lại trì hoãn? Sự trì hoãn: pro-cras-ti-na-tion |prəˌkrastəˈnāSHən, prō-| danh từ: hành động hủy hoại cuộc sống của bạn mà không có lý do nào rõ ràng