Category

Copywriting

Category
Copywriting cho người mất gốc

Ý bác là nếu bạn có sản phẩm hay dịch vụ tốt, bạn phải biết chính xác cách bán được nó khi nói chuyện với ai đó trực tiếp hoặc qua điện thoại, bác cũng cá là bạn biết chính xác cần dùng từ gì và cần nhấn nút nào để gây ấn tượng với khách hàng tiềm năng.