Vài tuần qua mình đang chuyển dần việc ghi chú và tổ chức thông tin bằng Simplenote sang Workflowy Hành trình đến với Workflowy Có thể bạn chỉ nhìn thấy những cái bullet đơn giản trong tấm hình của tút này, nhưng bên trong đó là hàng trăm article, hàng ngàn dòng suy tư, hàng chục quyển sách và hàng trăm khóa học, vài dự án cá nhân… được tổ chức khoa học và bài…

Tình cờ đọc được bài này khi lướt Facebook với tiêu đề The Definitive Guide to Content for SEO & Conversion, từ trang Diggity Marketing, một kiểu tiêu đề quen thuộc và rất dễ rơi vào mặc định “chắc không có gì mới”. Nhưng đây là bài viết có góc độ theo mình thấy là rất quan trọng đối với SEO: Thử nghiệm content. Mình có thể đọc và tóm lược ý chính của bài viết, nhưng ngẫm lại thấy nên dịch ra để người đọc có thể enjoy nội dung của bài này, mặc khác mình cũng hơi lười.

Trong việc chọn font tiếng Việt cho website, thường có 3 loại người: Loại 1, chấp nhận một vài font tiếng Việt mặc định như Arial, Times New Roman… và không có nhu cầu thay đổi gì hơn. Loại 2, cảm thấy khó chịu với font chữ hiện tại nhưng ngại việc bỏ công sức làm 1 cuộc “kách mệnh” nên đành chấp nhận những font mặc định hoặc đôi khi thử thêm vài ba…