Tag: trở ngại bán hàng

3 Trở ngại lớn nhất trong thói quen bán hàng

Trở ngại với thói quen bán hàng là gì?

Công việc Sale, ngoài việc thiết kế và phát triển quy trình bán hàng chuẩn như Tạo kênh thu hút Khách hàng, Tiếp cận ban đầu, Chào mời, Thuyết phục, Hoàn tất đơn hàng, và Chăm sóc Khách…

Read More »