Pickup the phone

Vô tình giọng em vang lên

Ho Chi Minh

Vietnam

247

of Every day

Tag: trở ngại bán hàng

    1 May

    3 Trở ngại lớn nhất trong thói quen bán hàng

    Công việc Sale, ngoài việc thiết kế và phát triển quy trình bán hàng chuẩn như Tạo kênh thu hút Khách hàng, Tiếp cận ban đầu, Chào mời, Thuyết phục, Hoàn tất đơn hàng, và Chăm sóc Khách hàng… còn đòi hỏi thêm sự sáng tạo ở từng Saler. Sự sáng tạo sẽ khơi dậy […]