Pickup the phone

Vô tình giọng em vang lên

Ho Chi Minh

Vietnam

247

of Every day

Tag: tiếp thị thần kinh học

    11 Feb

    Buy.ology – Điều gì khiến khách hàng chi tiền?

    Quyển này mình mua từ khá lâu, đâu cách đây hơn 2 năm nhưng đọc vài chương đâu xong bỏ đấy, Tết nay quyết định lấy ra xem hết, nên đem kè kè bên mình và mừng là đã đọc xong. Cảm nhận của mình nhìn chung là: Rất thích thú với việc lý giải […]