Tag: tiếp thị thần kinh học

Buy.ology – Điều gì khiến khách hàng chi tiền?

Quyển này mình mua từ khá lâu, đâu cách đây hơn 2 năm nhưng đọc vài chương đâu xong bỏ đấy, Tết nay quyết định lấy ra xem hết, nên đem kè kè bên mình và mừng là…

Read More »