Tag: this is marketing

Đọc sách This is marketing (Thế mới là marketing) của Seth Godin

Ebook This is marketing của Seth Godin

Tiêu đề sách chỉ đơn giản 3 từ This Is Marketing (hoặc 5 từ Thế mới là marketing) nhưng cũng không che đi sự ngạo nghễ đằng sau chúng, kiểu như ‘tất cả những gì bọn mày làm…

Read More »