Pickup the phone

Vô tình giọng em vang lên

Ho Chi Minh

Vietnam

247

of Every day

Tag: seth godin

    4 Jan

    Ebook This is marketing – Seth Godin

    Tiêu đề sách chỉ đơn giản 3 từ nhưng cũng không che đi sự ngạo nghễ đằng sau chúng, kiểu như ‘tất cả những gì bọn mày làm sai hết mẹ nó rồi, coi tao đây!’ Tôi đọc quyển này cũng tình cờ thôi, trong giai đoạn chả biết đâu là bến bờ khi làm […]