Đọc sách “Ngấu nghiến nghiền ngẫm” được gì?

Mình đọc Ngấu nghiến nghiền ngẫm vì nhận thức mới mẻ đã nói ở đây, và lần này là lần thứ 2 mình đọc, nghĩa là đọc lại nhưng với các ghi chú hẳn hoi. Dù chưa đọc hết nhưng tạm thời mình nhận thấy có 2 điều mình phải suy nghĩ và thay đổi. …