Tag: ngấu nghiến nghiền ngẫm

Đọc sách Ngấu nghiến nghiền ngẫm

Mình đọc Ngấu nghiến nghiền ngẫm vì nhận thức mới mẻ đã nói ở đây, và lần này là lần thứ 2 mình đọc, nghĩa là đọc lại nhưng với các ghi chú hẳn hoi. Dù chưa đọc…

Read More »