Kỹ thuật bán hàng bằng tâm lý của các tay chuyên nghiệp. Lưu ý nếu ứng dụng cho sales page

Note: Bài viết này mình hoàn thành trong một buổi sáng nhờ quan sát và cảm hứng khi đi dự một workshop về chatbot. Mình đăng ở 2 nơi là Heatmap.vn, Brandsvietnam.com và giờ là Coclac.net, điều bất ngờ nhất chính là dù không được đăng trang chủ của Brandsvietnam, nhưng đây là bài viết được xếp …

4 Cái “biết” giúp bạn nhanh chóng cải thiện kỹ năng tư vấn

Từng chuyên về mảng tư vấn giải pháp quản lý bán lẻ và cung cấp phần mềm quản lý trực tuyến, tôi nhận được một số câu hỏi từ các bạn trẻ quan tâm đến kỹ năng bán hàng và chuẩn bị bước vào con đường sale chuyên nghiệp. Một câu hỏi tôi nhận được …