Tag: kỹ năng bán hàng

Kỹ thuật bán hàng bằng tâm lý của các tay chuyên nghiệp. Lưu ý nếu ứng dụng cho sales page

Kỹ thuật bán hàng bằng tâm lý của người chuyên nghiệp

Note: Bài viết này mình hoàn thành trong một buổi sáng nhờ quan sát và cảm hứng khi đi dự một workshop về chatbot. Mình đăng ở 2 nơi là Heatmap.vn, Brandsvietnam.com và giờ là Coclac.net, điều bất ngờ…

Read More »

4 Cái biết giúp bạn nhanh chóng cải thiện kỹ năng tư vấn

Từng chuyên về mảng tư vấn giải pháp quản lý bán lẻ và cung cấp phần mềm quản lý trực tuyến, tôi nhận được một số câu hỏi từ các bạn trẻ quan tâm đến kỹ năng bán…

Read More »