5 Bước viết copy đẳng cấp thế giới của huyền thoại Gary Halbert

Trong một newsletter của mình gửi đến các subscriber, copywriter huyền thoại Gary Halbert (mình khoái ông này) đã chia sẻ các bước đơn giản giúp ông viết được những quảng cáo sales letter (direct response) đẳng cấp thế giới. Bài này của coclac.net sẽ đơn giản tóm lược nội dung các bước này để …