Pickup the phone

Vô tình giọng em vang lên

Ho Chi Minh

Vietnam

247

of Every day

Tag: customer insight

    22 Jan

    Customer insight. What it and why it?

    Customer insight có vẻ hot mấy năm nay, đi đâu làm gì cũng nghe nói tới. Nhiều sách, khoá học marketing cũng bàn tới cụm từ này, một số người còn chơi chữ insight = inside, kiểu như đề cập tới cái bên trong, nội tại của khách hàng. Mình cũng không chắc inside nghe […]