Pickup the phone

Vô tình giọng em vang lên

Ho Chi Minh

Vietnam

247

of Every day

Tag: copywriting mindset

    8 May

    Lề lối tư duy Copywriting: Xây để phá

    Trong kế hoạch mới nhằm tiếp cận các khách hàng lớn, chúng tôi, đội 3 người, được thử thách với nhiệm vụ viết 1 nội dung chào hàng. Mỗi người sẽ có 1 version riêng của mình, yêu cầu là phải trả lời được 5 câu hỏi đằng dưới, vận dụng mọi hiểu biết về […]