Pickup the phone

Vô tình giọng em vang lên

Ho Chi Minh

Vietnam

247

of Every day

Tag: 4p sales letter

    29 Jan

    Công thức 4P khi viết sales letter, kèm ví dụ

    4P trong marketing chúng ta có thể nhớ là Product, Price, Place và Promotion, tuy nhiên trong việc viết sales letter, ta cũng có một công thức 4P khác là Promise, Picture, Proof and Push. Thông thường khi nói đến sales letter, một công cụ phổ biến dùng trong direct mail hay direct respond, ta […]