Cách mời người nổi tiếng làm diễn giả hội nghị mà không phải trả đồng nào

Tôi sắp ‘kể lại’ cho bạn 1 câu chuyện thú vị. Chẳng biết có phải do mấy bác tác giả hứng quá vẽ ra hay không, nhưng nó như thế này… Thanh niên Sam Parr nhận nhiệm vụ tổ chức…

Xem tiếp Cách mời người nổi tiếng làm diễn giả hội nghị mà không phải trả đồng nào