Làm sao có tất cả những thứ cần thiết khi trình bày một chủ đề hay đứng ra dạy ai đó

Có khi nào bạn ngồi đó và tự hỏi tại sao cái gã đang đứng thuyết trình / dạy cái môn kia lại có đủ những kiến thức cần thiết trong tay. Và dĩ nhiên tự hỏi luôn là bao…

Xem tiếp Làm sao có tất cả những thứ cần thiết khi trình bày một chủ đề hay đứng ra dạy ai đó