Home » Kỹ năng sống

Cách đánh bại sự trì hoãn (P.2)

Cách đánh bại sự trì hoãn 4

Xem phần 1: Tại sao người trì hoãn lại trì hoãn? Sự trì hoãn: pro-cras-ti-na-tion |prəˌkrastəˈnāSHən, prō-| danh từ: hành động hủy hoại cuộc sống của bạn mà không có lý do nào rõ ràng Để tôi bắt…

Read More »

Tại sao Người trì hoãn lại trì hoãn? (P.1)

Sân chơi tăm tối

Tại sao Người trì hoãn luôn trì hoãn? Làm thế nào để từ bỏ thói quen trì hoãn để thực sự thành công trong cuộc sống, công việc, và chấm dứt sự hối hận.

Read More »