Month: June 2019

Mục tiêu và chiến lược: tìm đường mà đi!

Mục tiêu và chiến lược

Mình từ Tân Bình sang quận 4. Hôm nay mưa, không lớn nhưng thói quen của Sài Gòn mỗi khi nước trời nhỏ xuống là kẹt xe.  Dự định của mình là đi đường Trường Sa cập kênh…

Read More »

Đặt mục tiêu, viết nội dung và điều chưa từng nhận ra…

Mục tiêu và nội dung tự truyền cảm hứng

Cái chủ đề thì khá hay, nhưng mình vẫn chưa biết nên bắt đầu như thế nào cho nuột đây! Hmmm… hard to think! Ok, mình đang chịu trách nhiệm phát triển thị trường cho 1 sản phẩm…

Read More »

Sự cạnh tranh và cách giúp việc hoàn thành mục tiêu trở nên dễ hơn

Sự cạnh tranh và cách hoàn thành mục tiêu

Thiệt ra trước đây mình có nhiều điều quý giá nhận ra lắm, trong năm 2018 mình nhận ra tới hai mươi mấy điều, nhưng vì lười, không viết thành cái gì đó, đăng lên cho dễ nhớ,…

Read More »