Pickup the phone

Vô tình giọng em vang lên

Ho Chi Minh

Vietnam

247

of Every day

Month: March 2019

    3 Mar

    How to handle the HIGH probation kpi?

    Làm sao giải quyết KPI thử việc khó nhằn? Nếu vẫn đang đi làm cho một công ty nào đó, nhất là làm sales & marketing thì một trong những KPI phổ biến của bạn là số lượng khách hàng / lead (khách hàng tiềm năng) hoặc user (người dùng) bạn tìm được là 1 […]