Month: December 2018

Tăng sự tập trung và nâng cao hiệu quả công việc bằng Daily record

Bài này được viết cách đây khá lâu nhưng chưa hoàn thành, nay dành thời gian viết xong rồi đăng lên, nên không tránh khỏi đọc hơi chưng hửng. Anh chị thông cảm. Một trong những việc đau…

Read More »