Month: May 2017

Cách chúng ta tự tạo việc làm, kiếm tiền, làm tăng giá trị và thay đổi xã hội

Trong giai đoạn vô công rồi nghề cách đây không lâu, sau khi kết thúc công việc viết content phim, tôi dành thời đọc sách và suy nghĩ về con đường sắp tới của mình, 1, 2 rồi…

Read More »