Month: February 2017

Walter White: Chất liệu làm nên một Breaking Bad huyền thoại

Đây quả thật là một bộ phim gây nhức nhối, đến nỗi tôi không thể quyết định bỏ qua mà không viết chút gì về nó, đặc biệt là sau khi phải thức đến tận 4 giờ sáng…

Read More »

Breaking Bad không phải ‘Tập làm người xấu’, ‘Rẽ trái’ cũng không…

‘Ngã rẽ’ hay ‘Biến chất’ cũng không nốt. Cách đây không lâu tôi được kể lại cốt chuyện 1 bộ phim. Vì lý do rằng nó “khá giống với tình cảnh của anh”, nên tôi dành hẳn thời…

Read More »