Month: January 2017

Chuyện tạc-ấp: nếu người ta làm được, tại sao tôi lại không…

Bắt chước! Bình thường thì kết thúc sẽ là ‘tại sao tôi không làm được hoặc làm tốt hơn” hoặc kiểu giởn giởn thì ’cứ để họ làm’, nhưng vì hôm nay tôi muốn nói về startup, nên…

Read More »

Đế chế của Giôn và dấu hiệu bị lãng quên cho người kinh doanh nhỏ

Bạn biết Giôn không? Vua dầu mỏ, người giàu nhất hành tinh, nếu tính số tài sản của ông này theo giá trị hiện nay thì hoàn toàn vượt xa Bill Gates hay bất kì người nào.  …

Read More »

Alibaba và Sexy customer

Bạn thấy thế nào? Bạn thấy thế nào khi nghe Sexy customer? Và khi nghe Alibaba? Chúng có gợi cho bạn bất kì suy nghĩ nào trước khi tôi tiết lộ cho bạn biết chúng ám chỉ điều…

Read More »

Đang đọc A whack on the side of the head, sách tư duy sáng tạo của Roger von Oech

Một cuốn sách khá hay về việc làm sao để phá bỏ các mental locks trong tư duy, những thứ này đôi khi gắn chặt vào tư duy của bạn như 1 bản năng mà bạn không hề…

Read More »

Đang đọc Tín hiệu & Độ nhiễu, sách về dự báo dày cộm của Nate Silver

Một cuốn sách tuyệt vời về chủ đề dự báo. Tác giả chỉ ra cách chúng ta đưa ra các dự báo tồi tệ ra sao và những hệ lụy của nó khi được đưa ra. Chúng ta…

Read More »