Pickup the phone

Vô tình giọng em vang lên

Ho Chi Minh

Vietnam

247

of Every day

Month: January 2017

  8 Jan

  Làm thế nào để nghỉ việc tự tin không u sầu?

  Cho dù nghỉ rồi vẫn chưa kiếm được việc hoặc chưa muốn có việc như… tôi. Viết cái bài này cũng tình cờ thôi khi hôm qua tôi có nói chuyện với người bạn lâu rồi không nói tiếng nào, hỏi thăm tình hình của nhau, tất nhiên nghề ngỗng công việc cũng nằm trong […]
  6 Jan

  Alibaba và Sexy customer

  Bạn thấy thế nào? Bạn thấy thế nào khi nghe Sexy customer? Và khi nghe Alibaba? Chúng có gợi cho bạn bất kì suy nghĩ nào trước khi tôi tiết lộ cho bạn biết chúng ám chỉ điều gì và điều đó hay ho ra sao trong việc: – Giới thiệu 1 khái niệm khó […]