7 email mang về hơn 250 đơn hàng cho khóa học sumo business blueprint, trước khi sản phẩm ra đời

Từ hôm nay, coclac.net sẽ bổ sung thêm mục giới thiệu các copy hay (đã Việt hóa) từ những copywriter thành công trên quả đất, mọi thời đại. Đó có thể là nội dung của 1 trang quảng cáo, của…

Xem tiếp 7 email mang về hơn 250 đơn hàng cho khóa học sumo business blueprint, trước khi sản phẩm ra đời

Thứ này giúp tôi cảm thấy cực kỳ tập trung và kiểm soát được nhiều điều quan trọng

Trong bài kỳ trước tôi có nhá hàng về 1 công cụ đáng ra dùng cho hoạt động teamwork, quản lý các dự án thì lại được tôi “chế biến” để phục vụ cho việc quản lý mục tiêu trở…

Xem tiếp Thứ này giúp tôi cảm thấy cực kỳ tập trung và kiểm soát được nhiều điều quan trọng